Kontakt

Kontakt

40Data Sp. z o.o.
ul. Kopernika 42
42-217 Częstochowa

Telefon: +48 (34) 389 80 97
Email: biuro@40data.com

EU VAT ID: PL5732879046
KRS: 0000671828

40Data Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Kopernika 42, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000671828 o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł.